Lidmaatschap

Wil je lid worden van Easy Riders Kattuk, ben je 18 jaar of ouder en in het bezit van een geldig rijbewijs categorie A,  schrijf je dan in middels het inschrijfformulier. Vul deze volledig in en stuur deze op per mail of post. Je kan het formulier ook aan de bar inleveren en direct kennis maken met de leden van onze vereniging.

De eerste 2 maanden ben je aspirant lid, in die periode besluit het bestuur tot toelating, of afwijzing van je lidmaatschap verzoek. De secretaris geeft jou als aspirant ;id hiervan na 2 maanden schriftelijk bericht. Na toelating en ontvangst van je contributie gaat je lidmaatschap in.

Hieronder is het inschrijfformulier te downloaden.

  Ledenadministratie Easy Riders Kattuk
  1e Mientlaan 26
  2223 LG Katwijk ZH
  Nederland
  IBAN NL52 RABO 0130 6647 15
  KVK: 281141131

  Aanmeldingsformulier (duo) lidmaatschap Easy Riders Kattuk

  Achternaam (verplicht)

  Voorletters

  Roepnaam (verplicht)

  ManVrouw (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer

  Mobiel nummer

  Jouw e-mail (verplicht)


  Merk motor

  Kenteken

  Ik ben eerder lid geweest van Easy Riders Kattuk (verplicht)
  WelNiet

  Mijn lidmaatschap Duolid (verplicht)
  MetZonder

  DUOLID

  Achternaam (duolid)

  Voorletters (duolid)

  Roepnaam (duolid)

  ManVrouw

  Geboortedatum (duolid)

  Adres (duolid)

  Postcode (duolid)

  Woonplaats (duolid)

  Telefoonnummer (duolid)

  Mobiel nummer (duolid)

  E-mailadres (duolid)

  Merk motor (duolid)

  Kenteken (duolid)

  Voorwaarden:

  Ik ben in het bezit van een geldig motorrijbewijs en geen lid van een MC. De motor die ik bestuur is minimaal WA verzekerd. Ik ga akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Je ontvangt hiervan een exemplaar bij inschrijving en is na te lezen op de website. De gegevens van (duo)leden worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien je om redenen van privacy niet wilt dat je persoonlijke gegevens in verenigingsverband worden gepubliceerd, kunt je dat hier aangeven. Indien je niets aangeeft, wordt je geacht geen bezwaar te hebben tegen vermelding.

  Ik maak bezwaar tegen vermelding van mijn gegevens. (verplicht)
  WelGeen

  De contributie bedraagt € 55,- per kalenderjaar . Een duolid betaald € 27,50 per kalenderjaar. Na invulling en ondertekening kunt je dit formulier met machtiging retour sturen. De eerste 2 maanden ben je aspirant lid, in die periode besluit het bestuur tot toelating, of de afwijzing van je lidmaatschap verzoek . De secretaris geeft jou als aspirant lid hiervan na 2 maanden schriftelijk bericht. Na toelating en ontvangst van je contributie gaat je lidmaatschap in.

  Machtiging:

  Bovenstaande machtigt door middel van onderstaande naam tot wederopzegging motorvereniging Easy Riders Kattuk tot het innen van de contributie van onderstaande bankrekening

  IBAN (International Bank Account Number): (verplicht)

  Plaats: (verplicht)

  Datum: (verplicht)

  Naam: (verplicht)

  Voor een duolid geldt geen verplichting tot het hebben van het motorrijbewijs.
  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld en in november afgeschreven.
  Terugboekingstermijn onterechte incasso bedraagt 30 kalenderdagen na incasso.

  Evenementen Kalender
  juli 2024
  MDWDVZZ
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31     
  « jun   aug »